Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự hài lòng của khách hàng.

  Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện bằng cách lắng nghe những ý kiến ​​quý báu của bạn và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

  chính sách bảo mật

  • Mục đích và các hạng mục thu thập thông tin cá nhân
  • Mục đích thu thập: Xử lý các khiếu nại dân sự, cung cấp thông tin trồng trọt (thông tin dược phẩm và thông tin dịch hại), nhận dạng và nhận dạng cá nhân, ngăn chặn việc sử dụng trái phép của khách hàng xấu, lưu trữ hồ sơ để giải quyết tranh chấp
  • Mục: Tên, địa chỉ, số điện thoại, emai.
  • Phương pháp thu thập thông tin cá nhân: hỏi khách hàng trên trang web, các sự kiện offline (diễn thuyết, hội chợ, v.v.)
  • Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân: Cho đến khi yêu cầu xóa

  (*) Không bỏ trống những mục này